Výstava Osudové osmičky a Zubrnice

Výstava

  • Zubrnice ()
  • 12. 6. 2018–14. 10. 2018
  • 9.00–18.00
  • Společná s prohlídkou domu z Loubí: 20,-Kč

Výstava: OSUDOVÉ OSMIČKY A ZUBRNICE – Proměna venkova vlivem osudových let

 

 

Výstava reflektuje poválečnou proměnu vesnické zástavby v Zubrnicích a vybraných lokací Ústecka. Záměrem je prostřednictvím daného místa přiblížit dramatické proměny kulturní krajiny v této oblasti. Kontrastní formou na drobných příbězích detailech zaniklých objektů ukazuje atmosféru absurdnosti doby, která nepřála drobným církevním památkám ani lidové architektuře. Na pozadí společenských a politických změn se po čtyřicet let odehrával dlouhodobý proces drancování po staletí kultivované krajiny.

 

Výstava se skládá z několika samostatných expozic. Zmizelé Ústecko je sondou do zaniklých staveb se zaměřením na vesnické církevní památky a lidovou architekturu v oblasti Ústeckého kraje. Přesvědčivou srovnávací fotografickou metodou je návštěvník konfrontován s mnohdy drastickou proměnou postižených míst. U vybraných lokalit je výstava doplněna sbírkovými předměty vážící se k daným místům.

Další část přibližuje kostel sv. Máří Magdaleny v Zubrnicích, jehož osud sehrál zásadní úlohu v založení skanzenu. Zde se pomocí unikátních zvětšených snímků interiérů ocitáme v prostoru, který se díky několika lidem, kteří se odmítli podílet na všeobecné devastaci, podařilo před demolicí zachránit. V rámci příprav na výstavě byly také po téměř čtyřiceti letech získány fragmenty jeho původního vybavení.

Srovnávací metoda je užitá i exteriérové expozici na návsi, která ukazuje proměnu zástavby Zubrnic.

Poslední část výstavy postihuje atmosféru vyčtenou z fotografií z první poloviny 70. let a přibližuje marasmus doby. Tato část výstavy je instalační a chce i návštěvníkovi umožnit do ní vstoupit svými pocity a názorem. Poslední faktorem, který reflektuje hlavní části výstavy, bude proměna krajiny kolem Zubrnic ukázána pomocí projekce a velkoformátových fotografií.

 

Výstava je součástí projektu MK ČR k letošním tzv. Osmičkovým výročím (1968).

 

Doprovodný program:

 

12. června – vernisáž

 

1. července: otevření dětské části výstavy

 

21. července – slavnostní odhalení oltářního obraz

 

22. září 1988 – osudová osmička v Zubrnicích (30 let otevření skanzenu)