Skanzen Zubrnice

V urbanisticky i krajinářsky jedinečně umístěné obci v kopcovité krajině Českého středohoří se nachází soubor hodnotné zástavby lidové architektury, kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice jsou prezentovány v několika objektech. Návsi vévodící barokní studna z r. 1695 byla převezena ze Střížovic u Ústí nad Labem. Sv. Jan Nepomucký před hlavním objektem SLA. Zemědělská usedlost č.p. 61 - roubená patrová budova je částí komplexu staveb připomínající život a práci lidí na hospodářské usedlosti. Vesnický obchod - zděný patrový dům vystavěný v pol. 19. století s expozicí starého vesnického obchodu s mnoha cennými detaily.   Vodní mlýn - malý vodní mlýn na horní pohon napájený z Lučního potoka. Vlastní obytný dům je patrová roubená stavba s roubeným přístavkem - mlýnicí.   Nádraží Zubrnice - Týniště Nádraží - technická památka postavena k lokální dráze Velké Březno - Úštěk v roce 1890.   V roce 1997 byla otevřena expozice staré vesnické školy. V zpřístupněném kostele sv. Maří Magdaleny jsou příležitostné výstavy.